Stay calm | Noho tau

 Stay | Noho

stay calm watch-around police fire-fighter ambulance notification-on-phone watch follow

Translations
Stay where you are and follow advice from authorities 
E noho ki te wā kei konā koe, ka whai ai i ngā tohutohu a te hunga whai mana 

Note: Go to video settings, change speed to slow down the videos.