Quick | Tere

Quick | Tere 

when announcement leave home, go quick

Translations
Move quickly when asked to evacuate your home  
Kia tere te haere ka tonoa ana koe ki te whakarere i tō kāinga

Note: Go to video settings, change speed to slow down the videos.