Phone | Waea

Phone | Waea

emergency happen phone not-work can

Translations
You may not be able to use your phone during an emergency
Kāhore pea e taea tō waea te whakamahi i te wā o te ohotata

Note: Go to video settings, change speed to slow down the videos.