Earthquake | Rū whenua

Earthquake | Rū whenua 

earthquake what land-shaking/trembling

Translations
An earthquake is the shaking of the surface of the Earth, caused by a sudden release of energy. 
Ko te rū whenua te ngaruetanga o te mata o Papatūānuku, ka hua mai i te putanga kaikapo o te ngao

Note: Go to video settings, change speed to slow down the videos.