We are excited to introduce our theme for NZSL Week 2022…

NZSL is Essential

NZSL is essential for Deaf people in education, health, workplaces and to be able to participate equally in society.

We are pleased to introduce a new theme for NZSL Week 2022, NZSL is Essential.

The meaning behind this theme is multifaceted. As you are aware, the word “essential” is well used these days and we are drawing on this to put a spotlight on essential workers who are Deaf.

As well as the fact that NZSL is essential for Deaf people in education, health, workplaces and to be able to participate equally in society.

He mea waiwai te reo rotarota o Aotearoa

He mea waiwai te reo rotarota o Aotearoa mō ngā tāngata turi i ngā mahi mātauranga, i ngā mahi hauora me ngā wāhi mahi e ōrite ai tā rātou whai wāhi atu ki te hapori.

E koa ana te ngākau ki te whakamōhio atu i te kaupapa o Te Wiki o te Reo Rotarota o Aotearoa, arā, he mea waiwai te reo rotarota o Aotearoa.

He nui ngā mata o tēnei kaupapa. E mōhio nei koe, e kaha ana te whakamahia o te kupu “waiwai” i ēnei rā, ā, kei te whakamahia e mātou kia miramiratia ai ngā kaimahi waiwai e turi ana.

Hei āpititanga atu ko te āhuatanga waiwai o te reo rotarota o Aotearoa mō ngā tāngata turi i ngā mahi mātauranga, i ngā mahi hauora me ngā wāhi mahi e ōrite ai tā rātou whai wāhi atu ki te hapori.

Te Reo translations with thanks, by Te Taura Whiri i te Reo Māori.